Firma

Firma Wolski, której początki sięgają połowy lat 80 dwudziestego wieku, osiągnęła bardzo duży stopień specjalizacji. Jedną z nich jest stolarka drewniana otworowa oferująca produkcje drewnianych okien i drzwi o wysokiej jakości. Firma zlokalizowana jest w malowniczo położonej miejscowości Kluszkowce. Jest to nad Jeziorem Czorsztyńskim, na trasie Zakopane – Szczawnica.

Proces produkcyjny oraz świadczone usługi przez firmę zawsze były podporządkowane jakości, gdyż tylko w ten sposób można było przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz sprostać nowym wyzwaniom, które firma zawsze chętnie podejmowała.

Jednym z takich wyzwań, obecnie już wielobranżowej firmy, jest produkcja drewnianej stolarki otworowej. Wypracowane i sprawdzone metody zarządzania produkcją, kultura organizacyjna firmy oraz odpowiedni system kształcenia pracowników (m.in. Zakładowa Szkoła Doskonalenia Zawodu) zostały przeniesione na dział produkcji drewnianych okien i drzwi. Firma przygotowując się do tego przedsięwzięcia wybudowała hale produkcyjne oraz magazynowe o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. Zakład został wyposażony w zakupioną w Niemczech linię technologiczną do produkcji drewnianej stolarki bazującą na maszynach Weiniga. Łączna powierzchnia terenów zajmowanych przez firmę wraz z produkcją drewnianych domów oraz procesem obróbki kamienia to prawie 25 000 m2.

Firma zatrudnia 110 pracowników, z czego 30 bezpośrednio w dziale stolarstwa. Liczba to stale wzrasta, wraz z realizacją założonych wcześniej sobie celów. Cel krótkookresowy firmy ma wymiar lokalny i sprowadza się do zainteresowania mieszkańców regionu Podhala produkowaną przez nas stolarką. Równocześnie wykorzystując swoje kontakty z firmami deweloperskimi, budowlanymi, grupami kapitałowymi oraz poprzez budowę sieci sprzedaży i odpowiednią politykę promocji firma realizuje swój cel długookresowy zmierzający do osiągnięcia ogólnopolskiej oraz wykraczającej poza granice kraju pozycji. Cele ambitne, ale zawsze takie nam przyświecały.