Konserwacja i regulacja okuć​

Zostaliście Państwo posiadaczami drewnianych okien firmy WOLSKI. Jakość i estetyka wykonania drewnianych okien WOLSKI dodaje uroku i splendoru każdemu domowi. Drewno, to naturalny surowiec i doskonały materiał wykorzystany do produkcji naszych okien. Oprócz swoich niepowtarzalnych właściwości dodatkowo sprawia przyjemne, ciepłe wrażenie i polepsza klimat pomieszczenia. Podobnie jak wszystkie materiały wysokiej jakości, także drewniane okna i drzwi muszą być regularnie pielęgnowane w trakcie użytkowania. Nie można zatem zapominać o minimalnej pielęgnacji, dbałości oraz poprawnym użytkowaniu. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których piszemy w niniejszej instrukcji.

Pielęgnacja, konserwacja i renowacja powłoki lakierniczej

Okna firmy WOLSKI są pomalowane ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi, lazurowymi lakierami nowej generacji niemieckiej firmy SIKKENS lub RHENOCOLL. Doskonała powłoka lakiernicza wymaga jednak pielęgnacji i okresowej konserwacji. Niekorzystne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie środowiska mają decydujący wpływ na żywotność powłoki lakierniczej.

Regularna pielęgnacja okien i drzwi powinna się odbyć 2-3 razy w roku. Do tego celu należy wykorzystać specjalne mleczka pielęgnacyjne do drewna (np. mleczko firmy Rhenocoll „Wisch & Pfleg” lub odpowiednik zgodnie z instrukcją producenta). Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przed naniesieniem mleczka pielęgnacyjnego należy oczyścić powierzchnię środkami myjącymi nie zawierającymi rozpuszczalników i elementów szorujących. Należy używać łagodnych środków czyszczących. Mleczko nakładamy na miękką szmatkę lub gąbkę i rozprowadzać wzdłuż słojów. Zabiegom pielęgnacyjnym można poddać okno najwcześniej po ok. 2 miesiącach od momentu zamontowania.

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych ważne jest, aby kontrolować stan powłoki lakierniczej. W przypadku zauważenia niewielkich uszkodzeń sięgających do drewna należy je jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Nie wolno dopuścić do dalszej degradacji powłoki. Postępujące wady przez zaniechaną konserwację nie podlegają gwarancji. W normalnych warunkach atmosferycznych powłokę lakierniczą można poddać zabiegom renowacyjnym po upływie ok. 5 lat lub po utracie połysku. Dokonując renowacji należy najpierw oczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym. Nie wolno stosować agresywnych środków szorujących. Należy zmatowić powierzchnię gąbką lub papierem ściernym (granulacja 220), a następnie nałożyć pędzlem lakier renowacyjny jedną lub dwie warstwy lakieru. Podczas malowania należy zwrócić uwagę, aby nie zamalować uszczelek, okuć i silikonu.

Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych (np. TESA 4438, 4840, 4172). Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

Właściwa wentylacja

Wysoka wilgotność powoduje uszkodzenia okien. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane. System wentylacji budynku powinien prawidłowo funkcjonujący, dzięki czemu unika się nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach.

Skuteczna wentylacja powinna być:

  • możliwie częsta,
  • możliwie krótka,
  • możliwie intensywna.

Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. W godzinach porannych powinno się wietrzyć ok. 10 min za pomocą otwartego okna. Zużyte i obciążone wilgocią powietrze jest w ten sposób wymienione na świeże. Taki wariant wentylacji powinien być powtórzony kilka razy dziennie. Przy czym okno powinno być otwarte zimą na ok. 6 min, jesienią i wiosną na ok. 10 min. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 15OC. Nie stosowanie się do tych zaleceń spowoduje wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach, co objawia się zjawiskiem kondensacji pary wodnej na oknach. Ma to niekorzystny i niszczący wpływ zarówno na stolarkę, jak i na mieszkańców, poprzez wzrost rozwoju grzybów. Z powodu złej lub niewłaściwie funkcjonującej wentylacji zdecydowanie pogarsza się klimat w Państwa mieszkaniu.

Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych, tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach okien, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na oknach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w ramy okienne, powodując ich pęcznienie. Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploatowaniu okien i stanie się przyczyną powstawania problemów. Gwarancja jaką Państwo otrzymali na zakupioną stolarkę straci ważność.

Prawidłowa i bezpieczna obsługa okien

Państwa okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej klasy okucia firmy MACO. Ich obsługa jest prosta i bezproblemowa, ale mimo to powinni Państwo przeczytać wskazówki dotyczące konserwacji, regulacji okuć, właściwej i bezpiecznej obsługi okien.

Właściwa i bezpieczna obsługa

Pozycja uchylna służy do długotrwałego przewietrzania pomieszczeń.

Pozycja rozwierana służy do krótkotrwałego wietrzenia lub mycia szyb.

Okno zamknięte.

Pozycja mikrowietrzenia.

UWAGA

Zmiany położenia klamki można dokonywać tylko po uprzednim zamknięciu okna. W trakcie przesterowania położenia skrzydła należy dociskać skrzydło do ramy.
Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Zagrożenie skaleczenia (przygniecenia) gdy np. dłoń dostanie się pomiędzy ramę, a zamykane skrzydło.

Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez okno.
Niebezpieczeństwo zranienia przez otwarte skrzydło w czasie działania silnego wiatru.

Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.

Nie uderzać otwartym skrzydłem w ścianę lub węgarek.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
pomiędzy skrzydłem a ramą

Pielęgnacja i konserwacja okuć

Okna i drzwi balkonowe będą funkcjonowały bez zastrzeżeń, ale konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać. Kontroli poddane jest mocowanie oraz stopień zużycia.

Wszystkie elementy ruchome okuć tj. zaczepy, czopy ryglujące i ruchome listwy przenoszące napęd, które są widoczne w szczelinach należy smarować, względnie oliwić (np. pastą silikonową lub smarem w sprayu typu WD-40),

Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłokę antykorozyjną okuć. Jeżeli zachodzi konieczność należy wykonać również regulację okuć.

Regulacja okuć

Regulacja okien i drzwi balkonowych jest wykonana fabrycznie i w większości przypadków nie wymaga poprawek. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy dokonać regulacji zgodnie z rysunkami poniżej. Informacje zamieszczone w instrukcji dotyczą wszystkich typów okien nie wyszczególnionych w niniejszej instrukcji (np. okna dwuskrzydłowe, okna rozwierne, okna uchylne itp.).